Semestrální intenzivní kurzy českého jazyka v Praze

Popis

Program semestrálních (půlročních) přípravných intenzivních kurzů českého jazyka je určen pro absolventy, kteří chtějí studovat jak na českých soukromých vysokých školách, tak na řadě státních vysokých škol ČR.

Jako doplněk k českému jazyku program předkládá přípravu ke studiu na VŠ – speciální kurz oborů, absolventům pro postoupení na VŠ nezbytně nutných.

Termíny

Období výuky: 1. 1. 2018 – 31. 5. 2018, prázdniny: 1. 6. 2017 – 31. 8. 2017.

Rozsah výuky

Český jazyk: 5 dní v týdnu po 4 vyučovacích hodinách, 420 vyučovacích hodin;

Konzultace: 1 vyučovací hodina týdně;

Průměrná zátěž na studenta podle programu činí 600 hodin školní a mimoškolní výuky a předpokládá ne méně než 12 hodin domácí (samostatné) práce týdně.

Počet studentů ve skupině: 6-12.

O prázdninách se studenti mohou zúčastnit kulturních, sportovních a poznávacích akcí pořádaných školou. Platba za tyto akce se probíhá zvlášť.

Platby

Cena programu 1900 €

Doporučené lhůty pro podání dokumentů

1. 2. 2017 – 31. 10. 2017

Zápis do kurzu v doporučené lhůtě garantuje bezproblémové získání víza a příjezd do začátku výuky.