Pomoc abiturientovi

Pracovníci jazykové školy Czech Prestige poskytují studentům školy – abiturientům českých vysokých škol, všestrannou pomoc v průběhu přípravy k přijetí na vysokou školu. Tato pomoc zahrnuje:

Vízové a právní otázky

 • Vyřízení souboru dokumentů pro podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem studia v České republice
 • Příprava k pohovoru na diplomatickém zastoupení České republiky
 • Organizování registrace místa pobytu v Praze
 • Vyřízení a kontrola dokumentů k prodloužení dlouhodobého víza
 • Pomoc studentovi v jeho kontaktech s pracovníky Odboru azylové a migrační politiky MV ČR
 • Pomoc studentovi v jeho kontaktech s pojišťovnou

Administrativní pomoc studentovi, jeho příprava k přijetí na vysokou školu

 • Vyřízení studentské karty ISIC
 • Příprava souboru dokumentů pro nostrifikaci středoškolského vzdělání (škola, střední průmyslová škola, VOŠ), podání dokumentů na Magistrát hlavního města Prahy
 • Příprava souboru dokumentů pro nostrifikaci vysokoškolského vzdělání (diplom vysoké školy)
 • Individuální konzultace v otázkách přijímacího řízení a přijímání na české vysoké školy
 • Pomoc při výběru studijního programu na fakultách vysokých škol České republiky
 • Pomoc při vyplňování a podávání přihlášek na vysoké školy, kontrola registrace přihlášky abiturienta
 • Kontrola prospěchu a docházky, neodkladné informování rodičů o absencích na vyučování, disciplinárních trestech apod.

Otázky spojené s bydlením a každodenním životem

 • Transfer z místa příjezdu do Prahy (letiště, nádraží) do místa bydliště, registrace a ubytování ve studentské rezidenci
 • Vyřízení jízdenky na pražskou dopravu
 • Připojení k operátorovi mobilní sítě Vodafon s kreditem 200 Kč
 • Pomoc při výměně peněz, obdržení bankovních převodů
 • Poznávací exkurze po Praze
 • Ochrana zájmů studenta ve správě studentských rezidencí
 • Pomoc při výměně místa bydliště (studentské rezidence)
 • Konzultace o práci státních institucí a služeb České republiky (pošta, notářství, doprava, lékařská péče)
 • Doprovod při návštěvě lékaře v průběhu prvního semestru
 • Založení bankovního účtu v České republice s obdržením platební karty, nastavení internetového bankovnictví
 • Nepřetržitá pomoc v situacích, které jsou neodkladné.

Všechny uvedené služby jsou v ceně ročních a semestrálních kurzů českého jazyka Jazykové školy Czech Prestige Natálie Gorbaněvské, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.