Virtuální výlet po naší škole

Souhlasíte, že vždy je zajímavé, třebaže jen jedním očkem, nakouknout do budoucnosti? Dívejte se upřeně, drazí přátelé! Zveme vás na virtuální exkurzi do jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Czech Prestige.

Doufáme, že zanedlouho po těchto chodbách vykročíte ne virtuálními, ale skutečnými kroky, v roli našich studentů. Škola se nachází v budově Bankovního institutu – jedné z nejlepších ekonomických VŠ v Čechách. Moderní a komfortní budova, odpovídající nejnovějším normám a zařízená podle nejmodernějších technologií, disponuje vším, co je pro pohodlí studentů nezbytné, učebnami počínaje, jídelnou konče.

S takovým vybavením výuka probíhá lehce a příjemně, zdi zde v pravém slova smyslu pomáhají, a kolem proudící studentský život významné vysoké školy dodává tak potřebný stimul v úsilí o status českého studenta.

Sborovna
Jídelna
Třída I
Třída II
Třída III
Knihovna
Chodba I
Chodba II
Příchod do budovy