Vysokoškolské vzdělávání ve státních a soukromých vysokých školách ČR

Program «Vysokoškolské vzdělávání v ČR» - to je výběr cílevědomých lidí, absolventů středních škol a studentů, kteří chtějí mnohé dokázat a vybudovat si kariéru. Náš program Vám dá možnost získat prestižní vzdělání v Evropě bez dodatečných stresů, spojených s podáním dokumentů na VŠ, vyřízením víza i  skládáním přijímacích zkoušek.

Pro to, abyste postoupili na veřejnou VŠ v ČR a studovali zdarma, vám doporučujeme vybrat si jeden z následujících kurzů: semestrální kurz českého jazyka, roční kurz českého jazyka.

Pro to, abyste postoupili na soukromou VŠ v ČR, vám doporučujeme zakončit dle vašeho výběru: semestrální kurz českého jazyka, roční kurz českého jazyka nebo letní kurz.

Specialisté naší školy vám pomohou vybrat VŠ a připravit se k přijímacím zkouškám. Většinou, po ukončení kurzů českého jazyka naši studenti nastupují na vybranou VŠ bez komplikací. Přičemž máte vždy na výběr: je možné nastoupit nejdřív na soukromou školu, a potom, po ročním studiu, přestoupit na veřejnou VŠ k bezplatnému vzdělávání.

Dnes v Čechách studují studenti z 50 zemí světa, mezi nimi jsou nejen příchozí ze SNS, ale i Američané, Angličané, Němci, Francouzi, a také představitelé dalších zemí s vysokou úrovní sociálně-ekonomického rozvoje.  To svědčí o důvěře a zasloužené autoritě českých VŠ, které vychovávají kvalifikované odborníky s evropskými diplomy, otevírajícími cestu do libovolné země světa.

Studenti Czech Prestige studují na prestižních VŠ České republiky – to je Univerzita Karlova, Bankovní institut vysoká škola, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze a další. Výuku v Čechách si vybrali, protože:

 • Výuka na VŠ v České republice je bezplatná pro cizince, pokud jste byli přijati na veřejnou školu a studujete v českém jazyce;
 • Český jazyk je jazykem slovanským, a proto se ho budou ruskojazyční lehce učit;
 • V Praze se nachází jedna z nejstarších univerzit Evropy, která dnes patří k nejprestižnějším – Univerzita Karlova;
 • Studentům z Ruska nevznikají komplikace s uznáním osvědčení o středoškolském vzdělání, a také diplomu o vzdělání vysokoškolském;
 • Česká republika je od května 2004 rovnoprávným členem EU, proto vzniká možnost volného pohybu po Evropské unii, je možné volně přestupovat z univerzity na univerzitu;
 • Úroveň cen v ČR je ve srovnání se západoevropskými zeměmi daleko nižší;
 • Česká republika přijala unikátní imigrační program. Po ukončení studia na české VŠ a práce v Čechách můžete v průběhu 2,5 let získat trvalý pobyt.

Přednosti a nedostatky vysokoškolského studia v Čechách

Přednosti:

 • vynikající materiální základna a zařízení českých VŠ
 • vysoká úroveň technického zabezpečení procesu výuky
 • poměrně liberální procedura nástupu na VŠ;
 • levné vzdělávání;
 • docela levné ubytování a stravování;
 • možnost výběru kurzu podle svého uvážení;
 • možnost získání praxe už během výuky na VŠ a získání doporučení firem před získáním diplomu;
 • státní podpora studentům;
 • množství studentských slev a výhod.

Nedostatky:

 • veřejné VŠ jsou přetíženy studenty;
 • studentům je poskytováno příliš mnoho svobody v procesu výuky (musejí si samostatně plánovat svůj rozvrh).

Populární obory

V Čechách je velmi vysoká konkurence v oblasti právní vědy, medicíny. Dostat se na tyto fakulty není jednoduché.
Nejperspektivnějšími obory pro nástup a následné umístění v Čechách jsou obory s technickým, ekonomickým zaměřením, a také jakékoliv obory spojené s turismem.

Přicházejte se učit do kurzů českého jazyka na naši školu!