Školní vzdělávací program (ŠVP)

Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. je oproti čistě komerčním jazykovým školám zapsána v rejstříku škol a školských zařízení a její činnost řízená školským zákonem podléhá veřejnoprávní kontrole, kterou v tomto typu školy vykonává Česká školní inspekce.

Naše jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky:

  • garantuje státem definovanou kvalitu jazykového vzdělávání;
  • pořádá státní jazykové zkoušky;
  • učitelé musejí být zaměstnanci školy a musejí splnit kvalifikační předpoklady dle zákona.

Všechny uvedené aspekty jsou zahrnuty v dokumentu:

  • Školní vzdělávací program (ŠVP)
  • Czech Prestige – JŠ s právem SJZ s.r.o.,

podle něhož od 1. září 2012 probíhá výuka a který odpovídá Rámcovému vzdělávacímu programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

Schválením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon), schválením vyhlášky č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, a schválením Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové školy (RVP JŠ) jsme byli postaveni před úkol vytvořit školní vzdělávací program, který je v souladu s těmito dokumenty.

Podstatnou novinkou v ŠVP JŠ je označení výstupních úrovní jazykových kurzů podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). Těmito úrovněmi je označujeme všechny jazykové kurzy, které žákům na škole nabízíme. Nastavení jazykových kurzů v ŠVP naší jazykové školy, resp. výstupní úrovně jednotlivých kurzů, jsou v souladu s jazykovými úrovněmi Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a to od nejnižší úrovně A1 po nejvyšší úroveň C2.

Schválením školského zákona a RVP pro JŠ s právem SJZ dostali učitelé do rukou možnost vytvořit si vlastní vzdělávací program, založený na jejich představách a zkušenostech s výukou. Společným úsilím všech pedagogů na naší jazykové škole bylo možné bez dalšího schvalování utvořit ucelený Školní vzdělávací program pro jazykové vzdělávání, podporující pedagogickou autonomii s ohledem na potřeby žáků. Důraz je kladen na profesní odpovědnost učitelů za výsledky jazykového vzdělávání.

Učitelé už tak nejsou vázáni na tradiční „osnovy“, kterých se musí držet, protože učitel v plánech nepopisuje, „co má probrat“, ale popisuje, jaké dovednosti mají jeho žáci mít. Lze tedy velmi snadno některé méně podstatné pasáže látky vynechat či zredukovat, za účelem splnění základních cílů jazykové výuky nebo naopak některý přínosný projekt prodloužit.

ŠVP Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. je velmi rozsáhlý dokument. Jako celek je k nahlédnutí na ředitelství školy.