Přípravný kurz k přijetí a ke studiu na státních vysokých školách České republiky

Program přípravy cizince k přijetí na českou vysokou školu zahrnuje kromě českého jazyka také přípravu z anglického jazyka a přípravu podle profilu budoucího oboru – pouze v takovém propojení pomáhá příprava k úspěšnému složení přijímacích zkoušek a k dalšímu studiu na české vysoké škole

Příprava ke studiu na vysoké škole probíhá ve druhém semestru v průběhu čtyř měsíců, od února do května, kdy úroveň jazykové přípravy studenta je už dostačující pro práci s odbornými texty

Kurz je rozdělen na bloky:

 • Humanitní: základy společenských věd, české reálie a dějiny
 • Ekonomický: matematika, základy společenských věd
 • Technický: matematika, fyzika
 • Přírodovědný a lékařský: chemie, biologie, fyzika
 • Umělecký: blok disciplín se sestavuje po příjezdu pro každého studenta individuálně v závislosti na  budoucí odbornosti a na úrovni dosavadních znalostí

Ceny bloků disciplín pro přípravu ke studiu na vysoké škole:

Profil Disciplíny Cena, euro
Humanitní základy společenských věd, české reálie a dějiny 480
Přírodovědný a lékařský chemie, biologie, fyzika 540
Technický matematika, fyzika 440
Ekonomický matematika, základy společenských věd 520
Umělecký dějiny umění, kresba, deskriptivní geometrie, příprava portfolia individuálně

Výuka disciplín pro přípravu ke studiu na vysoké škole probíhá ve skupinách do 15 studentů, objem výuky – 2 akademické hodiny za týden z každé disciplíny.

Ceny přípravy z anglického jazyka:

Období Objem výuky za týden Cena, euro
I. semestr 3 akadem. hodiny od 150 do 280
II. semestr 3 akadem. hodiny 320

Výuka anglického jazyka probíhá ve skupinách do 15 studentů, objem výuky – od 84 do 108 hodin za celý kurz.

Proč je tak důležitá příprava ke studiu na vysoké škole:

 • Česká terminologie a nomenklatura (výčet názvů, termínů, kategorií, které se používají v jakémkoliv odvětví vědy) se liší od analogické ruskojazyčné. Je nezbytné se ji naučit nazpaměť;
 • Češi studují na střední škole o 2 roky déle než jejich vrstevníci z SNS, právě proto je program studia jednotlivých disciplín ve škole rozsáhlejší;
 • Na českých vysokých školách se od 1. ročníku studují odborné předměty na rozdíl od zemí SNS, kde v 1. ročníku bakalářského studia studenty doučují do požadované úrovně;

Co dává příprava ke studiu na vysoké škole:

 • Znalost české terminologie a nomenklatury v jednotlivých předmětech;
 • Z českého vzdělávacího programu střední školy umožní osvojit si ta témata, která se nestudují ve školách zemí SNS nebo se nestudují dostatečně podrobně;
 • Věnuje se pozornost požadavkům každé fakulty. Tyto požadavky se velmi často podstatně liší.

Co nezaručuje příprava ke studiu na vysoké škole:

Přípravný kurz nepomůže v případě vážných nedostatků ve znalostech. V takovém případě je zapotřebí uvažovat o službách učitele na doučování ještě před odjezdem do České republiky. Vyjdou vám 2 – 3krát levněji než analogické služby v České republice.