Směrnice ředitele o ověřování základní znalosti jazyka

podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky znalost jazyka na úrovni B1

 

č.j. 389/2015

Stáhnout soubor