Roční intenzivní kurzy českého jazyka v Praze

Program ročního přípravného intenzivního kurzu českého jazyka je určen pro abiturienty českých vysokých škol a je rozpracován se zřetelem k požadavkům na cizince, kteří se hlásí na české státní vysoké školy

Program je zakončen státní zkouškou z českého jazyka

Studenti, kteří úspěšně vykonali zkoušku, dostávají Certifikát o vykonání státní jazykové zkoušky, která odpovídá úrovni B2 podle stupnice Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR)

Program zahrnuje:

 • Český jazyk: 5 dní v týdnu po 4 hodinách, celkem 610-770 akademických hodin
 • Konzultace z českého jazyka: 1 akademická hodina za týden
 • Mimoškolní vzdělávací akce, které organizuje škola

Počet studentů ve skupině: 12 – 15 studentů

Ve druhém semestru program doplňují předměty pro přípravu ke studiu na vysoké školespeciální kurz disciplín, který je pro abiturienta nezbytný k přijetí na vysoké školy

Délka programu:

 • Studijní období: září – květen (11. 09. 2017 – 31. 05. 2018)
  nebo listopad – květen (6. 11. 2017 – 31. 05. 2018)
 • Prázdniny: Vánoce a Nový rok (2 týdny v prosinci – lednu),
  letní prázdniny (3 měsíce, od června do srpna)

Cena programu: od 3340 do 3640 euro

Uhrazení studia se provádí postupně. Možnost úhrady na splátky je poskytována bez navýšení ceny kurzu.

Pro abiturienty, kteří prokázali své schopnosti ke studiu, se tradičně vyčleňuje omezený počet míst za sníženou cenu. Aktuální seznam snížených cen pro kategorie abiturientů školního roku 2017/18 je dostupný na tomto odkazu

Služby, které jsou v ceně programu:

 • Pomoc při vyřizování víza
 • Pomoc kurátora v průběhu celé doby studia
 • Příprava souboru dokumentů pro nostrifikaci dosažené úrovně vzdělání
 • Praktická pomoc ve všech aspektech přijímání na české vysoké školy

S přehledem služeb, které jsou poskytovány bezplatně v rámci programu ročního kurzu českého jazyka, je možné se seznámit zde