Studium za snížené ceny

Naše škola tradičně poskytuje maximální podporu abiturientům, kteří prokazují úspěchy ve studiu a přejí si pokračovat ve studiu v České republice. Škola každoročně nabízí jazykovou přípravu za snížené ceny abiturientům s výborným prospěchem, držitelům maturitních vysvědčení s vyznamenáním, studentům, kteří zvítězili nebo byli oceněni v olympiádách z různých předmětů.

Ve školním roce 2017/18 škola nabízí studium za snížené ceny v ročním kurzu českého jazyka pro následující kategorie abiturientů:

Studenti středních škol Běloruska, Ruska a Ukrajiny

Podmínky poskytnutí studia za snížené ceny Sleva, € Snížená cena, €
Průměr známek za 10. třídu v předmětech: matematika
(algebra), fyzika, chemie, informatika, biologie, cizí jazyk –
lepší než nebo rovný 4,5а
700 2940
Průměr známek za 10. třídu (celkový) — lepší než nebo rovný  4,6а 400 3240

Vítězové nebo ocenění ve Všeruské olympiádě žáků

Podmínky poskytnutí studia za snížené ceny Sleva, € Snížená cena, €
Vítěz školního kola 400 3240
Vítěz nebo oceněný v městském kole 800 2840
Vítěz nebo oceněný v oblastním kole 1800 1660
Vítěz nebo oceněný v závěrečném kole 2800 840

Absolventi škol Běloruska, Ruska a Ukrajiny, kteří zakončili studium s vyznamenáním

Podmínky poskytnutí studia za snížené ceny Sleva, € Snížená cena, €
Ovládající český jazyk na úrovni A2 300 3340
Finalisté Grantového programu „Krok do budoucnosti“ 2014-2016 800 2840

Snížené ceny je možné uplatnit u žádostí o přijetí do ročního programu českého jazyka, podaných od 12. září 2016 do ukončení přijímání nebo do vyčerpání míst

Studium za snížené ceny je možné pro abiturienty do věku 26 let v době podání žádosti o přijetí do kurzu

a) Systémy hodnocení zemí SNS pro výpočet průměru známek budou přeneseny do pětibodové stupnice v souladu s Dopisem Ministerstva Vzdělání a Vědy RF ze 04. 09. 2013 pod číslem 16-11204.