Speciální přípravný kurz českého jazyka pro následné studium cizinců na uměleckých školách České republiky (po 9. a 11. ročníku)

Česká republika je známá mnohaletými tradicemi uměleckého vzdělávání. Zde se učili a  započínali svou uměleckou dráhu mnozí znamenití mistři. Pro talentované absolventy devátých a jedenáctých ročníků se objevila unikátní možnost pokračovat ve svém vzdělávání v uměleckých školách Čech. To je šance ponořit se do tvůrčího světa, získat vzdělání v samém centru Evropy a získat také jedinečnou profesi, žádanou v celém světě.

Czech Prestige – jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Natálie Gorbaněvské,  počínaje školním rokem 2011/12, spolupracuje s uměleckoprůmyslovými školami:

9. ročník:

Absolventi 9. ročníků získávají úplné střední a speciální vzdělání podle evropských norem a diplom odborníka, po jehož obdržení mohou pracovat nebo pokračovat ve studiu na vysokých školách.

11. ročník:

Během výuky na střední umělecké škole ti studenti, kteří jsou absolventy 11. ročníků,  mohou podat přihlášku ke studiu na vysoké škole už před ukončením studia na střední škole (během studia druhého nebo třetího ročníku). Ve škole se studenti učí český jazyk a absolvují profesní přípravu z profilových předmětů. V tomto případě je šance na postup na VŠ podstatně vyšší, než při absolvování standardních jazykových kurzů.

Vše, co potřebujete je odeslat 10 uměleckých prací.
Škola je státní, proto výuka probíhá bezplatně.

Proces vyřízení:

 • Přihláška se podává prostřednictvím naší školy do 15. března 2018;
 • Uchazeč musí odevzdat domácí práci – 10 uměleckých prací, určit zvolenou školu a obor;
 • Zahraniční absolvent odesílá své umělecké práce v elektronické formě na elektronickou adresu školy Czech Prestige, a poté dostává hodnocení prací ze střední uměleckoprůmyslové školy;
 • Talentová zkouška se koná na konci srpna, během studia na kurzech českého jazyka

Program přípravných kurzů:

Název kurzu Speciální přípravný kurz českého jazyka pro následné studium cizinců na uměleckých školách  České republiky
Délka trvání 1.7.2017 – 31.8.2018
Obsah 240 intenzivních hodin českého jazyka, 32 anglického jazyka
Počet studentů ve skupině 12 – 14 studentů
Cena 3000 euro

Cena programu také zahrnuje:  

 • konzultace týkající se otázek postupu
 • vyřízení formalit ve vybrané škole
 • prostřednictví mezi Vámi a uměleckou školou (jakékoliv otázky)
 • vízová pomoc studentovi (konzultace při přípravě souboru dokumentů na dlouhodobé studentské vízum)
 • pomoc s nostrifikací osvědčení
 • přijetí studenta po příjezdu do Prahy
 • zajištění ubytování, které se platí samostatně
 • pomoc při řešení všech běžných záležitostí,
 • pomoc při prodloužení víza
 • doprovod studentů na střední školy na začátku školního roku (1. září)

Měsíční výdaje studenta:

Praha: bydlení studenta na internátu 150 €, stravování - 150-200 €, jízdné - 10 €, internet - 10 €, mobilní spojení 10-20 €.
Umělecké školy poskytují studentům ubytování a stravování 3x denně, nepřetržitou práci vychovatelů. Cena – 150 euro / měsíc.

Popis programu jazykové výuky

Studenti do kurzu nastupují s nulovou znalostí češtiny a při splnění všech studijních povinností  dosahují úrovně A2. V letním intenzivním kurzu českého jazyka si studenti osvojují základy gramatiky, odpovídající objem lexiky a syntaxe.
V průběhu kurzu je rovnoměrně rozdělen důraz na písemnou i ústní řeč, trénuje se čtení s porozuměním i chápání vyslechnutého (poslech). Kurz se zakončuje závěrečnou zkouškou s vydáním Osvědčení o znalostech českého jazyka na úrovni A2, nezbytného pro pokračování studia na umělecké škole. Po skončení kurzů studenti pokračují ve výuce českého jazyka podle programu středních škol.
Zručnosti, které student získá:

Znalost českého jazyka na úrovni А2 umožňuje studentovi chápat obecný smysl vyslechnutých frází, výroků, sdělení a textů. Student může mluvit o jednoduchých tématech, samostatně udržovat hovor, při použití jednoduchých gramatických a lexikálních konstrukcí. Úroveň А2 dává studentovi možnost orientovat se v psaném textu a chápat jeho základní obsah. Student také může napsat jednoduchý, avšak plynulý text na každodenní témata (osobní život, rodina, výuka, práce, dům atd.) Jazyková úroveň А2 je dobrým základem pro život a výuku v České republice. 

Zkouška z českého jazyka

Po ukončení kurzu českého jazyka skládají studenti závěrečnou komisionální zkoušku v rámci „Spojeného evropského programu pro cizí jazyky“. Její součástí je: čtení a pochopení textu, pochopení vyslechnutého, písemná a ústní část. Studenti, kteří úspěšně zakončí kurz, získávají „Osvědčení o složení jazykové zkoušky“, odpovídající úrovni A2 podle systémové stupnice „Spojeného evropského programu pro cizí jazyky“. (SERRJ).