Naši učitelé

 

Mgr. Zdeněk Okůnek, Ph.D.

Ředitel jazykové školy Czech Prestige

Magistr mezinárodních vztahů, doktor filologie
(český jazyk – ruský jazyk – základy společenských věd)

 

Mgr. Eva Levá

Vedoucí učitelka slovanského oddělení

Magistra slovanské filologie (český jazyk – ruský jazyk)

 

Tatiana Ishkova

Vyučující cizích jazyků

anglický jazyk

 

Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.

Vyučující odborných předmětů

Doktor věd (matematika - fyzika)

 

Mgr. Zuzana Šperlová

Vyučující odborných předmětů

Magistra přírodních věd (biologie - chemie)

 

Mgr. Otakar Šprta

Vyučující cizích jazyků

Magistr filologie (český jazyk – anglický jazyk)

 

Mgr. Marie Švandová

Vyučující cizích jazyků

Magistra filologie a společenských věd (ruský jazyk - český jazyk - společenské vědy)

 

Mgr. Daniela Trojanová Knápková

Vyučující cizích jazyků

Magistra politologie (ruský jazyk - český jazyk)

 

Gabriela Kowalski

Asistenka učitele

 

Giuseppe Girolamo Ielitro

Lektor italského jazyka