Kontakty v ČR

Oficiální název školy: Czech Prestige – jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Adresa právnické osoby:
Val 55, PSČ 391 81
IČ: 28157249, DIČ: CZ28157249,
zapsaná v OR u KS v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 20857

Zřizovatel: Akademie jazykové a profesní přípravy s.r.o.

Škola je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR:
IZO: 181036321

Korespondenční adresa: Hlubočepská 1287/2a, 152 00 Praha 5

Výuka kurzů probíhá na adrese: Hlubočepská 1287/2a, 152 00 Praha 5

Jazyková škola„Czech Prestige“ vznikla na základě „Akademie jazykové a profesní přípravy“ (AJPP) 1. června 2012 a je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR: IZO: 181036321, RED_IZO: 691004129, IČ: 28157249

„Czech Prestige“ přejala z „AJPP“ nejlepší tradice, zkušenosti z práce se studenty, vynikající pedagogický sbor a studijně-materiální základnu.

„AJPP“, jako zakladatel „Czech Prestige“ pokračuje ve své práci, rozšiřuje spektrum programů výuky českého jazyka pro cizince, vytváří nové učební materiály.

Kontaktní údaje:

Jméno, příjmení  E-mail/Skype  Telefon 
PhDr. Zdeněk Okůnek, Ph.D.,
ředitel
director[@]czechprestige.cz tel.: +420 777 703 337

Bankovní spojení pro úhradu platby (převodem nebo složenkou) za kurzovné a zkoušky:

Československá obchodní banka, a.s.
Číslo CZK účtu:252600395/0300
IBAN: CZ3303000000000252600395
SWIFT Code: CEKOCZPP

Číslo EUR účtu:252736778/0300
IBAN: CZ3303000000000252736778
SWIFT Code: CEKOCZPP