Kurzy českého jazyka v Praze Vysokoškolské vzdělávání v Čechách

Přátelé, udělali jste jedno z nejdůležitějších rozhodnutí ve vašem životě – získání vysokoškolského vzdělání v Čechách. Ať už ho získáte bezplatně nebo placeně, na veřejné vysoké škole, či soukromé, získáte-li specializaci prestižní nebo ojedinělou – v každém případě to bude kvalitní, celosvětově uznávané evropské vzdělání. Nezbytnou podmínkou pro získání bezplatného vzdělání v Čechách je znalost českého jazyka na pokročilé úrovni. Proto bude vaším prvním krokem výběr kurzu českého jazyka.

Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., v Praze vám nabízí své služby. Naše heslo je „Jazyk bez chyb“. V tomto hesle je obsažen jak přístup školy, bezchybně vyplňující povinnosti vízové a kurátorské pomoci studentům, tak i konečný produkt našeho úsilí – správný český jazyk na potřebné úrovni.

Výběrem naší školy se vyhnete typickým chybám studentů – cizinců, kladoucích na první místo:
 • nízkou cenu výuky, zvyšující se však platbou doplňkových služeb: čím nižší je cena, tím vyšší je pravděpodobnost dalších výdajů;
 • Velké množství studujících zapříčiňuje těžkou dostupnost administrativních služeb a individuálních konzultací: čím víc studentů, tím vyšší zátížení administrace školy;
 • Sliby „jednoduchosti ovládání jazyka“ a garance „stoprocentního nástupu“, měnící se však střetem s realitou; vyžadující oboustranného úsilí: školy i studenta.
Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. v Praze se ve vztahu s klienty drží následujících zásad:
 • Nenasazuje klientovi růžové brýle;
 • Nenechává otázky klientů bez odpovědí;
 • Nemění ceny kurzů a body smlouvy.
Ve vztazích se studenty Czech Prestige se držíme následujících zásad:
 • každý student je unikát, jemuž je garantován individuální přístup na všech etapách: od  podánípřihlášky na kurzy až po nástup naVŠ;
 • rodiče musí a také budou vědět vše;
 • neobsluhujeme, ale pomáháme: pomáháme v každodenních situacích, pobízíme k adaptaci v cizí zemi;
 • komfort při vyučování i ve všedním životě je zárukou úspěšného studia (viz virtuální exkurze po škole a informace o bydlení na internátech);
 • přísnost ve výuce se rentuje lehkostí při postupu;

V Czech Prestige skutečně získáte jazyk, který vám poslouží k dosažení vašeho cíle – získání vysokoškolského vzdělání v Evropě. Ředitel školy Zdeněk Okůnek – magistr mezinárodních vztahů, doktor filologie, spoluautor učebnice «Česky od nuly» má více než dvacetiletou praxi výuky českého jazyka v nejprestižnějších VŠ a školách: na filologické fakultě Moskevské státní Lomonosovy univerzity, v Diplomatické akademii MZV RF a Britské mezinárodní škole v Moskvě. Učitele školy pan Okůnek vybral z množství profesionálů extra třídy, proto je úroveň výuky ve škole velmi vysoká (navštivte videohodinu).

Czech Prestige je jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky na první místo kladoucí vysokou úroveňvýuky, organizaci učebního procesu i volný čas studentů. Tvůrčí setkání s vynikajícími osobnostmi ruské kultury se stala tradicí školy, dodávající jí jedinečnost. Hosty školy byli Alexej Petrenko, Veronika Dolina, Světlana Krjučkova, Natalia Gorbaněvskaja. Každý rok přivítáme v Praze nového hosta, a pokaždé je to unikátní událost.

Je pro nás důležité, aby studenti školy získali nejen maximum znalostí, ale také maximum dojmů, začlenili se jak k rodné, tak i k české kultuře, zamilovali si zemi, ve které budou studovat, vyrostli, jako osobnosti, stali se Evropany.